უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკა 

უსაფრთხოების პოლიტიკა აღწერს პროცესებს “Won.ge “-ის მიერ თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და მისი გამჟღავნების შესახებ. 

საიტზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების სწორად მითითება:

 ელ.ფოსტა და პაროლი: საჭიროა, რათა გაიაროთ საიტზე ავტორიზაცია.

სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი: ეს მონაცემები საჭიროა, რათა სწორად მოვახდინოთ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მას. 

ქალაქი და მისამართი: საჭიროა, რათა განხორციელდეს პროდუქტის მიწოდება.

ინფორმაციის გავრცელება 

Won.ge თქვენი ნებართვის გარეშე არ უმხელს თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე მხარეს, თუმცა უფლებას იტოვებს ელ.ფოსტასა და საიტზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენი სიახლეების, შეკვეთის სტატუსების, ინტერნეტ–პროექტების, ცვლილებების, შეთავაზებებისა და აქციების შესახებ.

უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა

თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეული პაროლითა და პირადი ელექტრონული ფოსტით. “Won.ge”-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებზე, თუ ამას საქართველოს მოქმედი კანონდებლობა მოითხოვს.

 თქვენი გადაწვეტილება

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით უსაფრთხოების პოლიტიკის წესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტის მომსახურებას.

თქვენი გადაწვეტილება

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით უსაფრთხოების პოლიტიკის წესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტის მომსახურებას.

ცვლილებები უსაფრთხოების პოლიტიკაში 

“Won.ge” იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს დაარედაქტიროს და შეცვალოს უსაფრთხოების პოლიტიკა, თუმცა ამის შესახებ აუცილებლად ეცნობება ვებსაიტის მომხარებელს ელ.ფოსტზე გაგზავნილი წერილის ან უშუალოდ ვებსაიტის საშუალებით.

 

×
Copyright © 2018 Won.ge. All rights reserved. | Designed by LimeStudio
0

Your Cart