გარანტია

გარანტიას არ ექვემდებარება ნივთზე ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მიყენებული დაზიანებას!
ფეხსაცმლის გადაცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ ფეხსაცმელი დაზიანდა 14 დღის ვადაში ქარხნული ხარვეზების გამო .იგულისხმება: არასწორად დაწებებულ ძირს, არასწორად შესრულებულ ნაკერს. ყველა სხვა შემთხვევა განიხილება ინდივიდუალურად .
ნივთის დაბრუნება და ხელშეკრულების გაქუმება ხდება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში : მიღებული ნივთი არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ფოტოს; ნივთის მიწოდება არ მოხდა შეკვეთიდან/განვადების დამტკიცებიდან 7 სამუშაო დღეში.

×
Copyright © 2018 Won.ge. All rights reserved. | Designed by LimeStudio
0

Your Cart